Tävlingsvillkor

– Sveriges starkaste mamma

Tävlingen pågår t o m den 29 maj 2016. Akademibokhandeln förbehåller sig rätten att publicera den vinnande motiveringen på akademibokhandeln.se och Akademibokhandelns Facebooksida.

Regler för uthämtning av vinsten:

  • Vinnaren har 15 minuter på sig att samla på sig böcker ur butikens sortiment.
  • Vinnaren får ta hem alla böcker han eller hon orkar bära med sina bara händer. Det innebär att man inte får använda väskor, påsar eller klädesplagg som hjälpmedel.
  • Den tävlande får ta max ett ex av varje bok. Om flera exemplar av en bok av misstag åker med i högen sorteras de ut vid kassan.

Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Akademibokhandeln. Juryns beslut kan ej överklagas.

Till tävlingen