Geniet från Breslau

Geniet från Breslau

Lena Einhorn | Låna & Läs

Har vetenskapen moraliskt ansvar?

Fritz Haber och Clara Immerwahr växer båda upp i det kejserliga Tyskland, i en tid präglad av framtidstro och optimism. När de gifter sig är de framgångsrika kemister. Hon är en av de första tyska kvinnorna som doktorerar och han belönas med Nobelpriset för sin forskning. Men mörka krafter mobiliserar och moraliska skiljaktigheter gör sprickan mellan dem avgrundsdjup.

Köp boken här!