De dubbelt så bra

De dubbelt så bra

Bengt Ohlsson | Låna & Läs

Svensk historia ur nytt perspektiv

Arvid har rest norrut med sin far för att arbeta i skogen. Ragnar har rymt hemifrån och slagits mot de röda i finska inbördeskriget. Längs vägen tvinnas de båda ynglingarnas öden samman: efter hemkomsten fryses Ragnar ut på alla arbetsplatser och Arvid förlorar jobbet, vilket leder dem att bli strejkbrytare. Tiderna är hårda, och snart gryr konflikten i Ådalen ...

Köp boken här!

I den här boken lyfts strejkbrytarna för första gången fram ur skammens tystnad, och får berätta sin historia. - Bengt Ohlsson

Bokcirkelfrågor om De dubbelt så bra

  • Varför blir Ragnar strejkbrytare? Och Arvid?
  • Finns det något i stämningarna i boken som påminner om hur det är idag?
  • Tar författaren själv ställning för eller emot strejkbryteriet?
  • Känns berättelsen trovärdig och autentisk? Finns det inslag som känns ”dokumentära”, och vad beror det på i så fall?