Stockholm Mäster Samuelsgatan

Vanna Rosenberg träffar barnen

Vanna Rosenberg underhåller barnen med musik och högläsning från sin bok Singers melodi

Barnboksdebutanten Vanna Rosenberg skriver en lika vemodigt vacker som sällsamt varmt mänsklig historia om hur det kan vara att komma till en främmande plats utan sin familj.

 

söndag 10 april kl 14:00-15:00

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan