Lund Stortorget

Välkommen till en författarträff om Jugoslaviens undergång

Välkommen att lyssna till Sanimir Resic som berättar utifrån sin bok "Jugoslaviens undergång". Ingen föranmälan krävs.

Jugoslaviens undergång tar kronologiskt vid där författarens tidigare bok En historia om Balkan: Jugoslaviens uppgång och fall (2006) slutar, men intar ett avsevärt snävare, mer fördjupande och analytiskt perspektiv på Jugoslaviens undergång och dess efterföljarstater. Boken är i tre delar. Den första och mest omfattande delen går igenom Jugoslaviens upplösning 19901991 och går därefter igenom krigen på 1990-talet med början i Slovenien 1991 och slutet i Kosovo 1999.

Den andra delen är en genomgång av de så kallade efterföljarstaterna. Ett särskilt fokus läggs på effekterna av krigen, historiebruk och kollektivt minne. Bokens tredje och avslutande del avhandlar ämnen som krigsförbrytelser, krigsförbrytartribunalen i Haag, religionens återkomst. Boken avslutas med en kort diskussion om de jugoslaviska efterföljarstaternas plats i Europa och EU kontrasterat mot samtida problem och kriser ur ett geopolitiskt perspektiv.

Sanimir Resic är historiker, docent och undervisar i Europastudier vid Lunds universitet (LU). Han har innehaft en rad högskolepolitiska uppdrag, prefekt för Språk- och litteraturcentrum vid LU, rektor för Högskolan Kristianstad och senast prodekanus för fakulteten för Humaniora och Teologi vid LU. Resic föddes i Split i Kroatien 1964 och kom till Sverige som tvååring med sin bosniske far och italienskkroatiska mor.

onsdag 25 april kl 18:00

Plats

Lund Stortorget