Lund Stortorget

Frukost på temat chefsrollen med Lars Arkander

Lars Arkander berättar utifrån sin aktuella bok "Det gränslösa uppdraget". Vi bjuder på kaffe/the med smörgås. Föranmälan görs via knappen nedan.

Det verkar inte finnas några gränser för vad chefer förväntas kunna och ta ansvar för.Förutom alla operativa uppgifter ska de utveckla sitt ledarskap och ansvara för medarbetarnas välbefinnande. Detta komplexa, gränslösa uppdrag försvåras dessutom av att vi människor blir allt mer utlämnade till vår egen förmåga att orientera oss i en tillvaro där gränser och etablerade strukturer blir allt mindre tydliga. 

LARS ARKANDER har mångårig erfarenhet av att utveckla ledare och organisationer. Legitimerad både som psykolog och psykoterapeut inledde han sin professionella bana som kliniker men sadlade efter några år om till att arbeta med ledar- och organisationsutveckling. Han blev en del av MiL Institute, en av Sveriges ledande aktörer inom ledarutveckling, och så småningom även Henley Management College. Uppdragen har handlat om allt från förändrings- och utvecklingsprojekt till team- och individuell ledarutveckling.

tisdag 17 april kl 08:00

Plats

Lund Stortorget