Lund Stortorget

Välkommen att lära dig om Hallands Väderö

Deltagare från Sällskapet Hallands Väderös natur berättar utifrån sin nya guidebok. Ingen föranmälan behövs.

Det har länge funnits behov av en guidebok i behändigt format som enkelt kan medtas vid ett besök på ön. I den nya guideboken om ön som Sällskapet Hallands Väderös Natur har tagit fram ges förslag till fler olika vandringar på ön som illustreras på kartor och med texter som beskriver vad man möter på utmed stigarna. Är man nyfiken på gamla träd som levt på ön i flera hundra år finns kartor av de största och äldsta träden utmarkerade samt även koordinater för dem som vill leta rätt på dem med en gps. Faktaspäckade texter finns om geologi, växter, djur och fåglar samt historien om bebyggelsen och de människor som bott och verkat på ön. Boken är rikligt illustrerad med bland annat bilder på fåglar, djur och växter som kan hjälpa besökaren att identifiera de arter man stöter på.

torsdag 26 april kl 18:00

Plats

Lund Stortorget