Stockholm Mäster Samuelsgatan

"Träd: en vandring i den svenska skogen" - författarträff

Välkommen att lyssna till Gunnar Wetterberg som berättar utifrån sin aktuella bok "Träd: en vandring i den svenska skogen".

Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut. I foton, kartor och målningar fångas det mesta, från flottningens vedermödor till trädens rofyllda skönhet.

lördag 9 mars kl 12:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan