Skellefteå

Svenska hjälpinsatser under första världskriget - författarträff

Per Allan Olsson berättar utifrån sin aktuella bok "Krigets fångar och änglar" om svenskar som hjälpte till i krigsdrabbade länder under första världskriget. Ingen föranmälan behövs.

1915 skickar Svenska Röda Korset ut friherrinnan Anna Linder och akademikern Sven Hedblom till Ryssland och Sibirien. Uppdraget är att lindra nöden och lidandet för krigsfångarna från Tyskland och Österrike/Ungern. För varje dag släcks nämligen alltfler liv i lägren av kylan, svälten, smutsen, farsoterna. Anna och Sven följs så småningom av 75 andra svenska delegater och över tusen järnvägsvagnar med nödhjälp. I hundratals läger under tsartiden, revolutionerna och inbördeskriget bidrar svenskarna till fångarnas överlevnad. Samtidigt anklagas de för tyskvänlighet och spioneri, arresteras och hotas till livet. Alla svenskar kommer inte hem.

Per Allan Olsson, skribent och tidigare internationell delegat, berättar ett stycke fascinerande svensk historia, tidigare inte skildrad i närbild. Det är genombrottet för Sveriges och Svenska Röda Korsets internationella hjälpverksamhet. Utan neutraliteten hade den inte blivit av. Per Allan Olsson har tidigare arbetat som journalist, dramaturg och internationell Röda kors-delegat. Tidningsbanan omfattar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan/Kvällsposten. Han har varit dramaturg på Stockholms stadsteater.

»Svensk humanism värd att lyfta fram.« Norrländska Socialdemokraten

»Per Allan Olsson har i sin fascinerande bok beskrivit hur de svenska rödakorsdelegaterna med Elsa Brändström och Anna Linder i spetsen gjorde osannolika insatser för att lindra nöden och distribuera den hjälp som gick att få fram trots transportkaos, korruption och sabotage. 400 000 av krigsfångarna dog i Ryssland, men utan hjälpen från svenska och danska Röda korset hade siffran varit långt högre.« Under Strecket, Svenska Dagbladet

torsdag 7 mars kl 17:00

Plats

Skellefteå