Lund Stortorget

Skånehistorikern Gunnar Wetterberg berättar och signerar

Ingen föranmälan behövs
Om boken: Gunnar Wetterberg har tagit sig an uppgiften att skriva Skånes historia, ända från den första bevarade bosättningen till idag. I denna andra del av tre står Skåne mitt i kampen om herraväldet i Norden, från Margareta till Karl XII. Skåne blev också brännpunkten för adelsväldets maktanspråk och böndernas uppror.

Om författaren: Gunnar Wetterberg, född 1953, är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Wetterberg har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, direktör i Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Han har tagit emot Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Kunskapspriset 2008. Han blev hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Lunds universitet 2009 och är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

måndag 15 maj kl 18:00

Plats

Lund Stortorget