Växjö Grand Samarkand

Signering med Magnus Hördegård

I den biografiska romanen Vägen hem för Benjamin Blå reser Magnus till sin 90-åriga
mamma för att söka svar i sitt förflutna. I ett långsamt bondekök i djupaste Småland får
mamma Anna läsa om sitt liv i romanform, om familjens svårigheter och lidanden men
också om sonens sökande kring cancern och dess seneffekter. Mellan kapitlen samtalar de
om livet, de talar om tro och läkedom men också om skuld och skam.

söndag 20 november kl 12:00-13:00

Plats

Växjö Grand Samarkand