Stockholm Mäster Samuelsgatan

Så har prästerna format historien med Gunnar Wetterberg

Författarträff med Gunnar Wetterberg

Gud är ofta underskattad i nutida historieskrivning. Tron har färgat människornas göranden och låtanden långt fram i tiden. Tron tolkades och förmedlades av prästerna i mer än tusen år. De var landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna. Gunnar Wetterberg följer samspelet mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas vardag och deras liv. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider?

Passa på att få just din bok signerad!
Varmt välkommen. 

lördag 3 september kl 14:00

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan