Stockholm Mäster Samuelsgatan

Prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng pratar om sin nya bok

Under eftermiddagens samtal delar prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng med sig av sina personliga erfarenheter och ger värdefulla råd och tips för en bättre vardag och ett rikare liv som högkänslig. Moderator är Nina Eklund Tegar, f.d. ordförande för SFH – Sveriges förening för högkänsliga. Efter samtalet följer boksignering. Ingen föranmälan behövs.

Insikten om att de var högkänsliga blev en viktig vändpunkt i livet för prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng. Trots sina olika uppväxter – den ena i en offentlig roll med en hel nation som arbetsgivare - den andra i ett vanligt medelklasshem i Oslo – kunde de se stora likheter i varandras liv. Båda hade varit extra lättsårade, grubblande och sökande. Och båda hade alltid känt sig annorlunda och ”fel”.

Nu har de tillsammans skrivit boken Född sensitiv som handlar om att lära sig utnyttja sin potential som högkänslig. Att vara djupt mottaglig för sin omgivning är framförallt en styrka, menar författarna. Deras öppenhjärtiga och nära berättelser varvas med forskningsbaserad kunskap om högkänslighet med utgångspunkt i psykoterapeuten Elaine N. Arons definition av begreppet.

 

torsdag 7 december kl 16:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan