Stockholm Mäster Samuelsgatan

Poesibokcirkel!

Under hösten 2018 kommer Albert Bonniers Förlag att hålla en poesibokcirkel på Akademibokhandeln. Vi träffas tre gånger, 20 sep, 23 okt och 20 nov för att tala om några diktsamlingar som givits ut under det senaste året: Burcu Sahins "Broderier", Linnea Axelssons "Aednan" och Gunnar D Hanssons "Tapeshavet".

Föranmälan till träffen den 23 oktober görs till master.samuelsgatan@akademibokhandeln.se
Vi fokuserar på de 100 första sidorna i "Aednan".

Alla är välkomna, såväl vana poesiläsare som de som närmar sig genren för första gången. Det enda viktiga är att deltagarna har läst böckerna i förväg. Träffarna inleds med en kortare introduktion och läsning, sedan tar vår gemensamma diskussion vid. Poesibokcirkeln leds av Lina Rydén Reynols, förläggare på Albert Bonniers Förlag, och Anna Hallberg som är poet, kritiker på Dagens Nyheter och lärare på Skivarakademin.

Böckerna Aednan och Tapeshavet finns att köpa med 20% rabatt hos Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan för alla anmälda deltagare.

Aednan
En mor och hennes yngste son vilar med några andra kvinnor, gamla och barn i en kåta. Framför dem längs flyttleden driver hennes make och deras äldre son renhjorden. De är på väg mot en ö i nordligaste Norge och sommarens betesmarker. Ingen anar att gränsen till Norge inom ett par år kommer att vara stängd för dem, att de ska tvingas lämna sitt hem, och att kommande generationer ska möta helt andra svårigheter.

Ædnan är gammal nordsamiska och betyder landet, marken och jorden. Eposet ÆDNAN berättar om två samiska familjer, vars öden speglar samernas moderna historia från 1900-talets början till vår tid. Skärva för skärva växer ett känslomässigt landskap fram, samtidigt som familjernas liv flätas samman med Sveriges koloniala politik.

Men kolten står
beredd

För varje ny årsring
ska den kämpa

för varje knäckt
släktled

ska den vittna
och minnas

”Med ’Aednan’ har den svenska litteraturen berikats med ett mäktigt diktverk.”

– Dagens Nyheter

tisdag 23 oktober kl 17:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan