Stockholm Mäster Samuelsgatan

Poesibokcirkel!

Under hösten 2018 kommer Albert Bonniers Förlag att hålla en poesibokcirkel på Akademibokhandeln. Vi träffas tre gånger, 20 sep, 23 okt och 20 nov för att tala om några diktsamlingar som givits ut under det senaste året: Burcu Sahins "Broderier", Linnea Axelssons "Aednan" och Gunnar D Hanssons "Tapeshavet".

Välkommen med din anmälan till samtal om Gunnar D Hanssons "Tapeshavet"

Alla är välkomna, såväl vana poesiläsare som de som närmar sig genren för första gången. Det enda viktiga är att deltagarna har läst böckerna i förväg. Träffarna inleds med en kortare introduktion och läsning, sedan tar vår gemensamma diskussion vid. Poesibokcirkeln leds av Lina Rydén Reynols, förläggare på Albert Bonniers Förlag, och Anna Hallberg som är poet, kritiker på Dagens Nyheter och lärare på Skivarakademin.

Tapeshavet finns att köpa med 20% rabatt hos Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan för alla anmälda deltagare

Tapeshavet är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern. Detta hav som bredde ut sig under en period av värmeökning har givit namnet åt Gunnar D Hanssons nya bok. Genom exkursioner på ett näs med en mycket lång historia rör sig boken mellan geologi, arkeologi, isavsmältning, snäckskalsbankar och klimatförändring – Yoldatiden, Ancylustiden, Littorinatiden, Tapestiden. Dikter blandas med dagboksanteckningar, arkeologiska notiser, botaniska utflykter, gårdshistorier och släkthistorier. Tapeshavet är en genreöverskridande poesibok där text och bild utforskar förhållandet mellan plats, natur, dikt och poetik.

 

tisdag 20 november kl 17:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan