Lund Stortorget

Om Selma Lagerlöf

Välkommen att lyssna till Anna-Karin Palm som utifrån biografin "Jag vill sätta världen i rörelse" berättar om Selma Lagerlöf. Föranmälan via knappen nedan.

Jag vill sätta världen i rörelse
Selma Lagerlöf. Folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.
Anna-Karin Palm skriver med författarens blick på Selma Lagerlöf och ser hennes idévärld och inre liv som grundval för hennes skapande. Hon berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang. Författarlivets strider och tvivel träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.
Boken ger en levande och mångsidig bild av en författare som än idag förmår sätta världen i rörelse.

onsdag 20 november kl 18:00

Plats

Lund Stortorget