Lund Stortorget

Nattens historia - ett outforskat ämne...

– Kom och lyssna till nattens fascinerande historia

Tisdagen den 26 april kl. 18.00 besöker Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, oss och berättar om sin bok Nattens historia. Nordiskt mörker och ljus under 1000 år. Sällan har nattens timmar fått något utrymme i historieskrivningen - trots att de utgör hälften av vår tillvaro och är nog så innehållsrika som dagens timmar. Gunnar Broberg har med detta pionjärverk skapat en väldig kör av röster ur och om den svenska natten. Välkomna!

tisdag 26 april kl 18:00-19:00

Plats

Lund Stortorget