Uppsala Stora Torget

Mimmis värld - för barnens språkutveckling

Välkommen på ett barnboksevent för barn och deras föräldrar! Logopeden Jim Gustafsson och Tiina Mattila från Mima förlag berättar om "Mimmis Värld". Ingen föranmälan behövs.

"Mimmis Värld" är ett koncept som är framtaget för att stimulera barns språkutveckling, skapat av logopederna Jim Gustafsson och Fredrik Hammarstedt. "Mimmis värld" består av böcker samt låtar och filmer på Youtube. Böckerna bygger på vetenskap om hur barn utvecklar språk och på forskning gällande språkstimulerande strategier som föräldrar kan använda.

söndag 28 april kl 13:00-15:00

Plats

Uppsala Stora Torget