Stockholm Mäster Samuelsgatan

Macchiariniaffären - en skandal med mycket lidande

Välkommen att lyssna till journalisten Bosse Lindquist som berättar om skandalen som skakade hela Sverige. Föranmälan via knappen nedan.

För två år sedan avslöjade Bosse Lindquist och Sveriges Television kirurgen Paolo Macchiarinis plågsamma och livsfarliga experiment på människor på Karolinska sjukhuset. Men läkarna som varnade misstänkliggjordes och ingen ställdes på riktigt till svars, trots det enorma lidandet hos patienterna. Nu berättar Lindquist hela historien – om hur spåren leder högt upp i samhället och hur pengar, ära och prestige fick gå före patienternas bästa.

"Lindquists bok ger en kuslig insikt i ett träsk av kollegial korruption ..." Lars Linder, Dagens Nyheter

onsdag 14 november kl 17:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan