Lund Stortorget

Lördagsskoj för barnen på Gleerups - skapa en berättelse

Tillsammans skriver vi en stafettberättelse som vi sedan sätter upp i butiken.

Välkommen till barnavdelningen!

lördag 1 oktober kl 11:00-12:00

Plats

Lund Stortorget