Alingsås

Litterär salong med Marie Hermanson och Gunnar D Hansson

Välkommen att lyssna till författarna Marie Hermanson och Gunnar D Hansson som berättar utifrån sina aktuella böcker. Föranmälan och köp av biljett i bokhandeln. Vi bjuder på aktuella boktips samt te och smörgås.

Med Den stora utställningen har Marie Hermanson skrivit en medryckande roman om några människor vars öden knyts samman på ett sätt de aldrig hade kunnat förutse.Den 8 maj 1923 invigs Jubileumsutställningen i Göteborg. På plats finns den unga journalisten Ellen, men också polisen Nils. När ryktet sprids att Einstein ska hålla sin Nobelföreläsning på utställningen sätts plötsligt hotfulla antisemitiska krafter i rörelse.

Tapeshavet är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern. Detta hav som bredde ut sig under en period av värmeökning har givit namnet åt Gunnar D Hanssons nya bok. Genom exkursioner på ett näs med en mycket lång historia rör sig boken mellan geologi, arkeologi, isavsmältning, snäckskalsbankar och klimatförändring – Yoldatiden, Ancylustiden, Littorinatiden, Tapestiden. Dikter blandas med dagboksanteckningar, arkeologiska notiser, botaniska utflykter, gårdshistorier och släkthistorier. Tapeshavet är en genreöverskridande poesibok där text och bild utforskar förhållandet mellan plats, natur, dikt och poetik.

onsdag 31 januari kl 18:30

Plats

Alingsås