Stockholm Mäster Samuelsgatan

Linda Portnoff och Jenny Lantz

– Lördag 19 mars kl. 14.00

Hur agerar kvinnor på arbetsplatser med mansdominans och vilka konsekvenser får deras handlande?

Lördagen den 19 mars kl. 14.00 besöker Linda Portnoff och Jenny Lantz oss på Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan och berättar om sin bok 179 år av ensamhet. Det är en antologi där tio kvinnor från den manliga bastionen Handelshögskolan avslöjar sina tankar och strategier för att förhålla sig till en ojämställdhet som saknar motstycke i universitetsvärlden. Välkomna!

lördag 19 mars kl 14:00

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan