Alingsås

"Light night shopping" med signering

Vi håller extra öppet och Lars Wilderäng är då på plats och signerar sin bok ”Höstsol”.

Det är tidig september och i Stockholms skärgård pågår ännu en ubåtsjakt, men den här gången lyckas en privatperson fånga något på bild, något som sätter stor press på det redan skakiga världsläget. På Generalstaben i Moskva tar en överste ett livsavgörande beslut, och en diplomat vid ryska ambassaden är allt annat än det han utger sig för att vara. Samtidigt gör ett amerikanskt specialförband i Irak en upptäckt som kommer att få ödesdigra konsekvenser.

torsdag 26 oktober kl 18:00-20:00

Plats

Alingsås