Lund Stortorget

Kulturnatten i Lund

En kväll med nya bokverket ”En lundensisk litteraturhistoria”. Ingen föranmälan behövs.

Johan Stenström är moderator och samtalar med kvällens medverkande.

Om En lundensisk litteraturhistoria
Daniel Möller och Katarina Bernhardsson berättar om boken som fångar in universitetets relation till den svenska litteraturen.

Strindberg i Lund: Astrid Regnell
Den mest kända författaren som bott i Lund är Strindberg, som både älskade och hatade lärdomsstaden. Här skrev han Inferno och Legender. Astrid Regnell berättar om hans tid i Lund och hur staden påverkade honom.

Att växa upp i akademikerhem: Ann-Sofi Ljung Svensson
En ofta förbisedd litterär miljö är akademikerhemmet – en plats med sina ofta fasta konflikter, rollfördelningar och rekvisita. Ann-Sofi Ljung Svensson gör en djupdykning i hur uppväxten i det lundensiska akademikerhemmet skildras i litteraturen.

Q-versen – en speciell lundensisk genre: Katarina Bernhardsson
Ingen annan genre är så starkt förknippad med Lund som Q-versen, en anonym parodisk vers som publicerats i tidningen Lundagård i närmare hundra år. Hör mer om versen som bör innehålla en dräpande kvickhet – även om det kanske ibland blivit mera dråp än kvickhet.

lördag 16 september kl 19:00-21:30

Plats

Lund Stortorget