Linköping Storgatan

Julsignering med Claes Hedberg

Claes Hedberg signerar sin aktuella bok "En Oväntad Vändning"

Boken En Oväntad Vändning ger en seriös faktagranskning och sammanställning av den forskning som bedrivits av palmeexperter och privatutredare, vilka i trettio år negligerats av offentligt och politiskt tillsatta utredare, kommissioner och åklagare. 

Det viktigaste har gömts (sekretess), och myckt har glömts.

I boken lyfts i kapitel efter kapitel fram vad som utspelade sig året innan, under mordkvällen/natten och de närmast följande åren; med särskild tyngdpunkt på händelseförloppet under ”mordnatten”. Palmedramat får sin förklaring och lösning. Pusselbitarna kommer på plats och sammanfogas, lika oväntat som självklart. En obekväm sanning avslöjas. När du läst boken kommer du att förstå vad som hände, varför det hände och hur det gick till. En oväntad vändning...

fredag 1 december kl 15:00-17:00

Plats

Linköping Storgatan