Stockholm Mäster Samuelsgatan

Hur kan vi agera mer effektivt i klimatfrågan?

Författarsamtal: Varför gör vi så lite när vi vet så mycket om klimatet? Jonas Mosskin, psykolog med särskild kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor, modererar samtalet med författarna Kali Andersson, leg.psykolog och Kata Nylén, leg. psykolog,och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria. Föranmälan via knappen nedan.

Klimatpsykologi tar avstamp i den mänskliga psykologin och visar hur det går att göra klimatinterventioner mer verkningsfulla och hur beteendeförändringar – både politiska och individuella – kan hjälpa oss att ställa om till en mer hållbar värld. I många fall handlar det om andra förändringar än dem vi ofta blir uppmuntrade till. Här samtalar bokens författare med idéhistorikern och professorn i miljöhistoria Sverker Sörlin, om varför vi gör så lite när vi vet så mycket om klimatet. Sörlin har prisats för sitt bidrag till ökad förståelse för miljö- och klimatfrågor samt humanioras roll i samhället. Han är aktuell med boken Till bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans, en bok som förklarar hur vi kan hitta ett gemensamt språk för hur vi talar om klimatet i en tid då mörka skuggor drar över världen. 

onsdag 20 november kl 17:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan