Lund Stortorget

Historia-kväll med Wilhelm Agrell

Välkommen att lyssna till författaren som berättar utifrån sin nya bok ”Sprickor i järnridån”. Ingen föranmälan behövs.

Kalla kriget framstår alltmer som en viktig epok i svensk historia inte minst när det gäller bilden av säkerhetspolitiken. Samtidigt har det saknats en översiktlig skildring av den svenska underrättelsetjänsten under denna tid. Vad var dess syfte? Vilka hemliga operationer genomfördes? Och hur såg relationerna ut till andra underrättelsetjänster?

Wilhelm Agrell är en av Sveriges främsta experter på underrättelseanalys. Utifrån tidigare konfidentiellt källmaterial har han nu skrivit boken Sprickor i järnridån, som ger en fascinerande och heltäckande bild av den hemliga underrättelsetjänstens arbete under en viktig och på många sätt farofylld tid.

tisdag 31 oktober kl 18:00

Plats

Lund Stortorget