Västerås Igor

Fredric Bedoire signerar "Katedralen i Västerås"

Passa på att köpa en julklapp med en personlig hälsning från författaren. Välkommen!

Denna historia tar avstamp i reformationens turbulens och fattigdom och följer stormaktstidens biskop Johannes Rudbeckius i hans strävan att göra domkyrkan till lärdomscentrum. Industristadens omdaningar avspeglas i några av tidens mest intressanta restaureringar. En färgrik och dramatisk skildring, där stämningsfylld gotisk arkitektur och överdåd av konstskatter vävs samman med ambitionerna hos biskopar, kungar och stadens borgare. Koppar och järn från Bergslagen ger världslig makt och rikedom åt medeltidens katolska biskopar med täta kontakter i Europa.

lördag 30 november kl 11:00-14:00

Plats

Västerås Igor