Lerum Solkatten Köpcentrum

Författarträff om "Lerumsarvet"

Välkommen att lyssna till David Riccius, författare till "Lerumsarvet" som samtalar med Bo-Anders Berntsson om boken.

Föranmälan görs till lerum@akademibokhandeln.se

David Riccius och Hans Falklind har nu gjort gemensam sak för att föra Lerumsarvet vidare. Detta genom ett stort arbete med att bland annat intervjua över 250 gamla Lerumsbor, söka information i olika arkiv och rädda blekta och skadade fotografier till eftervärlden genom restaurera dem digitalt.

Tanken med den drygt 300-sidiga boken har varit att bland annat täcka in vyer, byggnader och människor och på det viset kartlägga Lerums socken. Texterna till de gamla bilderna är korta och hämtade inte bara från personliga intervjuer utan också från tidigare litteratur, bandinspelningar tillhörande Lerums bygdegille där gamla Lerumsbor intervjuats, från Lerums Lokalhistoriska arkiv samt brevkorrespondens mellan gamla Lerumsbor.

torsdag 10 oktober kl 19:00

Plats

Lerum Solkatten Köpcentrum