Lund Stortorget

Författarträff med Mats Alvesson.

Välkommen att lyssna till Mats Alvesson som pratar utifrån sin aktuella bok "Dumhetsparadoxen". Ingen föranmälan behövs.

Dumhetsparadoxen utforskar den funktionella dumhetens för- och nackdelar. Upptäck vad som gör att ingen på en arbetsplats tänker självständigt eller hur du kan göra din arbetsplats mindre dum genom att utmana den tanklösa konformitet som ofta råder. Boken visar att harmoni och handlingskraft kan balanseras i en kultur av ifrågasättande och utmaningar. Den är en väckarklocka för smarta organisationer och kloka människor som uppmanar oss att använda vår intelligens för att uppnå personlig tillfredsställelse, organisatorisk framgång och socialt välstånd.

Mats Alvesson är företagsekonom och professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Alvesson var en av grundarna av forskningsfältet Critical Management Studies 1992 och har sedan dess bidragit till fältets utformning. Han myntade 2012 begreppet funktionell dumhet som syftar på frånvaron av kritisk reflektion. Alvesson deltar även aktivt i samhällsdebatten om det svenska utbildningsväsendet och andra ämnen genom såväl debattartiklar som böcker, såsom Tomhetens triumf.

torsdag 19 april kl 18:00

Plats

Lund Stortorget