Stockholm Mäster Samuelsgatan

Författarträff med Tomas Lappalainen och Jesper Svenbro

Välkommen att lyssna till Tomas Lappalainen och Jesper Svenbro som berättar utifrån sina aktuella böcker "Världens första medborgare" och "Namnet på Sapfos dotter".

Ingen föranmälan krävs.

Världens första medborgare
I det antika Grekland uppstod både filosofin och de första formerna av demokrati och medborgarskap. Länge sågs detta som en sorts förnuftets mirakel, som västerlandet gärna speglade sig i. I denna bok vill Tomas Lappalainen med nya och utmanande tankar se den grekiska kulturutvecklingen i ljuset av övergången från maffiasamhällen till medborgarstater.

Namnet på Sapfos dotter
Som ett kulturantropologiskt laboratorium tänker sig Jesper Svenbro scenen för sin nya diktsamling, förlagd till Sapfos Lesbos ca 600 f.Kr. Huvudpersoner är aristokratiska Sapfo, hennes bror Charaxos och dennes hustru, den från Egypten hemförda f.d. slavinnan Doricha. Så framträder bilden av den sammansatta värld som var diktarinnans – vars far och bror exporterade vin till Egypten och i gengäld försåg hemmamarknaden med papyrus och soda, betydelsefulla när diktsamlingen nu gör rent hus med våra klichéer om Sapfo.

lördag 24 februari kl 12:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan