Stockholm Mäster Samuelsgatan

Författarträff med Tom Falkenstein

Välkommen att lyssna till Tom Falkenstein som berättar och svarar på frågor om sin aktuella bok "Den högkänslige mannen". Ingen föranmälan behövs.

Den tyske psykologen Tom Falkenstein har de senaste åren fördjupat sig i ämnet högkänslighet eller Sensory Processing Sensitivity, som är den vetenskapliga termen.

Under sessioner har Tom ofta hört manliga klienter säga att de vill vara ”tuffare”, fysiskt och psykiskt tåligare och lära sig att vara mer extroverta. Som regel hoppas de att de då ska känna sig mer manliga. Han har upptäckt att skillnaden mellan vad känsliga män är och det de tror att de måste vara leder till stort psykiskt lidande hos dem. Ofta känner de skam eller har mindervärdighetskänslor på grund av sin känsliga läggning, som de själva upplever som ”omanlig”, ”feminin” eller ”oattraktiv”. Många har länge försökt förneka sin känslighet eller dölja den för andra – oftast förgäves. Övertygelsen att känslighet och manlighet utesluter varandra tycks sitta djupt.

"Den högkänslige mannen" är den första psykologiska guiden som specifikt riktar sig till högkänsliga män och de unika utmaningar de har. Boken avslutas med ett samtal med dr Elaine N. Aron, psykoterapeuten och forskaren som myntat begreppet högkänslighet. Eftersom boken även går noggrant igenom grunderna i personlighetsdraget är den även intressant för högkänsliga kvinnor, samt för alla som behöver förstå en närstående högkänslig person.

onsdag 13 mars kl 17:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan