Lund Stortorget

Författarträff med Salomon Schulman

Välkommen att lyssna till Salomon Schulman som berättar utifrån boken "Käre Moyshe! Käre Shloyme!" som han skrivit tillsammans med Mose Apelblat. Föranmälan via knappen nedan.

Två svenska judar, den ene uppväxt i Malmö, den andre i Kristianstad, båda präglade av den dödens skugga som deras föräldrar bar med sig från upplevelserna under Förintelsen, försöker i en brevväxling förstå vad detta arv inneburit för dem.

Salomon Schulman revolterade som ung starkt mot nästan allt vad judiskt liv var, men har i vuxen ålder återvänt, framför allt till den jiddischkultur hans föräldrar var en självklar del av. Mose Apelblat, uppväxt i en ortodox familj, har förblivit traditionen, om inte den starka tron, mer trogen.

I breven diskuterar de judisk identitet, antisemitism och inställningen till Israel. Deras berättelse lyser upp en mörk plats i den svenska samtidshistorien och fogar in sig i raden av uppväxtskildringar av bland andra Leif Zern, Göran Rosenberg och Kenneth Hermele.

torsdag 7 februari kl 19:00-20:00

Plats

Lund Stortorget