Stockholm Mäster Samuelsgatan

Författarträff med Per Vesterlund

Välkommen att lyssna till Per Vesterlund som berättar utifrån sin aktuella bok "Harry Schein".

Ingen föranmälan krävs.
Skapandet av Svenska Filminstitutet 1963 är Harry Scheins mest omskrivna och dokumenterade insats, och kanske hamnar hans övriga gärning i skuggan av den. Trots att han under flera decennier satt på nyckelpositioner inom kulturpolitik, press och etermedia, och dessutom var en ytterst flitig skribent och samhällsdebattör, är hans centrala roll i svenskt samhällsliv förvånansvärt outforskad. Och där finns samtidigt alla andra sammanhang. Den där Schein är en statist, där han medverkar i skeenden som inte är hans. Vem var han? Den ensamkommande flyktingpojken som tog sig hela vägen upp till samhällets absoluta topp. Per Vesterlund har skrivit den första stora biografin över Harry Schein och hans många liv.

lördag 21 april kl 12:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan