Stockholm Mäster Samuelsgatan

Författarträff med Kjell Westö

Välkomna att lyssna till Kjell Westö som berättar utifrån sin aktuella bok "7+7 : brev i en orolig tid". Ingen föranmälan.

Ett öppet utbyte av tankar mellan två stora författare. På våren 1997 intervjuade den unga journalisten Juha Itkonen den framgångsrika författaren Kjell Westö, och hyste då också egna författardrömmar. Tjugo år senare dryftar de båda författarna i sin brevväxling minnets väsen, faderskap, kulturell appropriering, #metoo, skidåkning, klimatförändringen, musik allt mellan himmel och jord. När brevväxlingen avancerar förändras tonen och blir allt öppnare och allt mera förtrolig. Breven tar även upp författaryrkets skuggsidor - avunden, besvikelserna och rädslorna. Men också dess lycka: möjligheten att röra sig fritt i tiden, rummet och sinnet.

lördag 16 november kl 12:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan