Stockholm Mäster Samuelsgatan

Författarträff med Kenneth Hermele

Välkommen att lyssna till Kenneth Hermele som samtalar med sin förläggare Svante Weyler utifrån sin aktuella bok "En shtetl i Stockholm".

Pojken Kenneth växer upp på 50-talet i en ortodox judisk familj på Söder i Stockholm i ett halvmodernt hyreshus reserverat för fattiga judar. Modern och fadern hade båda flytt till Sverige under åren före kriget, men av olika skäl: modern som ekonomisk flykting, fadern som politisk. Pojkens liv avgränsas av judehuset, hans judiska släkt, den ortodoxa synagogan på S:t Paulsgatan, familjens uteslut.

lördag 17 februari kl 14:00

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan