Stockholm Mäster Samuelsgatan

Författarträff med Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndham

Välkomna att lyssna till författarna Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndham som berättar utifrån sin aktuella bok "Genusdoktrinen"

En revolution sveper genom våra universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering. Det låter inte så farligt, för vem är emot jämställdhet mellan könen? Men honnörsordet jämställdhet används som en täckmantel för en mer radikal och djupgående process. Kvoter upprättas för att få in fler kvinnor på ledningspositioner, i nyrekryteringar så väl som i litteraturlistor. Lika utfall har blivit viktigare än lika möjligheter. Vi möter forskare som straffas om de inte använder den politiskt påbjudna vokabulären. Kritiker tystnar. Till och med kunskapen snedvrids, när forskningsmedel villkoras med att man måste anlägga ett visst genusperspektiv – om det så är glaciärer, mumintroll eller brofästen man forskar om.  Alla måste uppvisa rätt analys, rätt värdegrund. Det som nu sker på universiteten påverkar snart hela samhället. Vad om oliktänkande inte bereds plats ens på universiteten? Vad händer när tanken blir ofri i jämställdhetens namn?

Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, har jobbat i nästan tjugo år med jämställdhetsfrågor. Men när hon började på Nationella sekretariatet för genusforskning, som då hade ansvar för att stödja jämställdhetsarbetet vid alla lärosäten och forskningsråd, upptäckte hon ett radikalt förändringsprojekt hon inte kunde stå bakom. Hon tog kontakt med Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet, och tillsammans bestämde de sig för att granska de makthavare som sprider genusdoktrinen i Sverige.

onsdag 13 maj kl 17:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan