Nacka Sickla Köpkvarter

Författarträff med Annika Ström Melin

Välkomna att lyssna till Annika Ström Melin som berättar utifrån sin bok "Världen sedan 1989" Plats: Dieselverkstadens Bibliotek

Fri entré men säkra din plats genom föranmälan till evenemang@dvbib.se.
Akademibokhandeln är på plats och säljer boken till specialpris.

För trettio år sedan föll Berlinmuren och kalla kriget upphörde. Sällan har en historisk period fått ett så snabbt och definitivt slut som när de beväpnade vakterna plötsligt öppnade gränsövergångarna som delade Europa och hela världen mitt itu. Hur har världen utvecklats sedan dess? Vår närmaste historia är, märkligt nog, den vi oftast har svårast att överblicka. Därför har Annika Ström Melin i denna bok tecknat några centrala skeenden i världen sedan 1989 hur migrationen, klimatet, tekniken, politiken, den globala ekonomin och maktbalansen mellan stormakterna och annat förändrats. I många fall är omvälvningarna så drastiska att vad man hyllade år 1989 är det man fruktar och förkastar idag. Den mer sammanlänkade värld som växte fram efter kalla krigets slut har lett till nya, gränsöverskridande problem som länder har svårt att göra något åt på egen hand. Idag kan därför den öppenheten som slog igenom efter murens fall uppfattas som ett hot.

onsdag 13 november kl 19:30

Plats

Nacka Sickla Köpkvarter