Lerum Solkatten Köpcentrum

Författarkväll med Marie Hermanson och Gunnar D Hansson

Välkommen att lyssna till författarna Marie Hermanson och Gunnar D Hansson som berättar utifrån sina aktuella böcker. Föranmälan och köp av biljett 50:- ( te och smörgås ingår). Biljetten kan sedan användas som betalning under kvällen på aktuella författares böcker ( 50:-) Välkommen!

Med Den stora utställningen har Marie Hermanson skrivit en medryckande roman om några människor vars öden knyts samman på ett sätt de aldrig hade kunnat förutse.Den 8 maj 1923 invigs Jubileumsutställningen i Göteborg. På plats finns den unga journalisten Ellen, men också polisen Nils. När ryktet sprids att Einstein ska hålla sin Nobelföreläsning på utställningen sätts plötsligt hotfulla antisemitiska krafter i rörelse.

Tapeshavet är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern. Detta hav som bredde ut sig under en period av värmeökning har givit namnet åt Gunnar D Hanssons nya bok. Genom exkursioner på ett näs med en mycket lång historia rör sig boken mellan geologi, arkeologi, isavsmältning, snäckskalsbankar och klimatförändring – Yoldatiden, Ancylustiden, Littorinatiden, Tapestiden. Dikter blandas med dagboksanteckningar, arkeologiska notiser, botaniska utflykter, gårdshistorier och släkthistorier. Tapeshavet är en genreöverskridande poesibok där text och bild utforskar förhållandet mellan plats, natur, dikt och poetik.

måndag 5 februari kl 19:00

Plats

Lerum Solkatten Köpcentrum