Göteborg Kungsgatan

Finn harmoni med skogsbad

Välkommen att lyssna till Eva Sanner som utifrån sin aktuella bok "Naturens hemlighet" inspirerar till hur du får lugn i själen genom det trendiga begreppet 'Skogsbad'. Föranmälan görs via knappen på denna sida. Vi bjuder på kaffe och macka som serveras från kl 8.15.

Återfinn din plats i det stora sammanhanget

Att vara ute i naturen och tillbringa tid i skog och markhar en avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Förutom bättre hälsa, färre depressionssymtom, större lugn, snabbare tillfrisknande med flera direkt mätbara effekter, så har också ett regelbundet möte med naturen en stor betydelse för oss på det existentiella planet. Vi finner en bortglömd del av oss själva i skogen, när vi återvänder dit. Vår kropp, vår hjärna och våra sinnesorgan är utvecklade under miljontals år i samspel med levande natur omkring oss. Därför behöver vi vara där ute, för att lära oss mer om oss själva och uppleva oss själva fullt ut.  En ny gren inom psykologin kallad ekopsykologi sätter människan i relation till naturen omkring henne och ser denna relation som en resurs, inte bara för människors välbefinnande, men också förstås för planetens framtid. Inspirerad av ekopsykologiska tankegångar undersöker Eva Sanner hur vi alla kan få en närmare relation till naturen som omger oss och vilka positiva konsekvenser detta kan ge i våra liv. Naturen har lösningar på många av våra frågor om tid och tålamod, om hur vi följer spår, om hur vi kan organisera oss i effektiva grupper, om hur vi hanterar mörker och årstidsväxlingar och hur vi förhåller oss till det som är vilt och otämjt.

Eva Sanner är journalist inom området hälsa och personlig utveckling sedan mer än tjugo år, bland annat som redaktionschef för tidningen Hälsa. Hon har gett ut flera väl mottagna böcker i olika ämnen, framförallt kärlek och intimitet, som PassionskodenKåt, glad och tacksam och Kärlek en handbok. Hon är diplomerad psykosyntesterapeut och har lång erfarenhet av terapi med individer, par och grupper samt en ettårig utbildning i ekopsykologi. 

torsdag 25 oktober kl 08:30

Plats

Göteborg Kungsgatan