Stockholm Mäster Samuelsgatan

Erica Falkenström pratar om sin bok "Vad vill du - egentligen?"

Välkommen på författarträff med Erica Falkenström som pratar utifrån sin bok "Vad vill du - egentligen?: om mål och mening i livet"! Anmälan görs via knappen nedan.

Vems tankar tänker vi egentligen? Vems förväntningar försöker vi uppfylla? Lever vi det liv vi vill leva? Den här boken vänder sig till alla som i en djupare mening vill förstå sig själva, andra och tillvaron. Författaren knyter ihop människans villkor i ett existentiellt perspektiv med vardagen här och nu. Frågor om hälsa, psykisk utmattning och känslor av otillräcklighet kopplas till våra livsdrömmar, upplevelser av mål, mening och inflytande. Vi får hjälp att ställa oss de rätta frågorna för att hitta fram till svaren. I denna nyutgåva finns flera nyskrivna kapitel, bl.a. om relationer: hur kan man vara fri och samtidigt höra till i kärleksrelationer, familjen och på jobbet?

Erica Falkenström är fil.dr i pedagogik och forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet.

torsdag 20 april kl 19:40

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan