Lund Stortorget

"En sång om övergrepp, kärlek och mod" - författarträff

Författaren Ellinor Ingvar-Henschen pratar om bakgrunden till sin bok, en personlig och utlämnande berättelse om övergrepp, minnesarbete och musik samt den konstnärliga process som lett fram till hennes aktuella föreställning.

Föranmälan till lund.gleerups@akademibokhandeln.se 

torsdag 24 oktober kl 19:15

Plats

Lund Stortorget