Stockholm Mäster Samuelsgatan

En kväll om motivation och om hur vår hjärna funkar.

Välkommen till en spännande kväll! Psykologen Alva Appelgren berättar utifrån sin nya bok "Motiverad" hur man kan peppa sig själv och sina medmänniskor. Psykologen Markus Heilig berättar utifrån "Hon, han och hjärnan" vilka skillnader det finns mellan den manliga och kvinnliga hjärnan. Föranmälan görs via knappen nedan.

I sin bok beskriver Alva Appelgren förutsättningarna för att vilja utvecklas att vara motiverad. Motivation behövs både för att påbörja en aktivitet och för att fortsätta med den, vare sig det är i arbetslivet, i klassrummet eller i skidbacken. Genom att fläta samman forskningsrön med situationer i vardagen djupdyker hon i hur vår motivation påverkas av andra människors förväntningar och återkoppling, vår egen självbild och individuella drivkrafter. Det handlar om vikten av autonomi, jakten på beröm och hur du förhåller dig till talang och förmågor.

Alva Appelgren är forskare med inriktning på kognitiv neurovetenskap.

Beror könsskillnader i hur vi tänker, känner och beter oss främst på sociala processer? Eller avspeglar de delvis olikheter mellan hur kvinnliga och manliga hjärnor är organiserade? Kan vi behöva via ta hänsyn till sådana skillnader för att inte vissa oftast tjejerna ska bli missgynnade? Trots min långa bana som hjärnforskare var det först i samtal med döttrarna jag insåg hur lite jag egentligen visste om dessa frågor. Att skriva den här boken blev ett sätt att försöka nå en förståelse som nådde bortom tidningsrubrikernas polemiska förenklingar. Marcus Heilig

Markus Heilig är psykiater och internationellt framstående stress- och beroendeforskare

tisdag 10 april kl 18:00

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan