Lund Stortorget

En kväll om Indien - ett land i förändring

Journalisten Pär Jansson har i drygt trettio år regelbundet rest till Indien. Ikväll berättar han om hur landet förändrats under denna tid. Ingen föranmälan behövs.

Ett nytt individualistiskt och modernt Indien – där gamla traditioner ifrågasätts – växer fram. Fattiga föräldrar satsar allt på sina barns utbildning och skickar dem till privata skolor och den växande medelklassen organiserar sig mot korruptionen. Unga indier vill gifta sig av kärlek, kvinnor vill själva forma sina liv och lågkastiga protesterar mot de orättvisor de utsätts för.

tisdag 12 september kl 17:30-18:30

Plats

Lund Stortorget