Stockholm Mäster Samuelsgatan

Claes Britton om den moderna konstens förkämpe

Författarträff med Claes Britton

Claes Britton är författare och creative director, verksam både i Sverige och internationellt. Han debuterade skönlitterärt 2004 med Sekelskifte i Stockholm. I hans senaste bok Pontus Hultén Den moderna konstens anförare porträtterar han den banbrytande curatorn och museichefen Pontus Hultén.

Pontus Hultén (1924–2006) anses av många vara nittonhundratalets mest banbrytande curator och museichef, en beundrad och omstridd förkämpe för den moderna konsten. Under sitt långa yrkesliv hade han del i att på ett genomgripande sätt forma den nya tidens konstmuseer och fick uppleva både triumfer och skandaler. Detta rikt illustrerade verk är den första heltäckande biografin om Pontus Hultén.

Passa på att få just din bok signerad! 
Varmt välkommen. 

lördag 3 september kl 12:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan