Helsingborg Väla

Boksignering med Mats Larsson

Lördagen den 27 augusti kl. 12.00-14.30 får vi besök av författaren Mats Larsson som signerar sin bok Slutet eller början på historien.

Om boken

Genom att följa två ungdomsvänner på en resa genom Europa tar vi del av insikt efter insikt, ur ett historiskt perspektiv, som succesivt målar upp ett scenario som inte är hållbart. Det står snart klart att någon måste driva ett målmedvetet arbete för att få till en förändring på bred front. Frågan är vem som ska axla detta ansvar och hur det ska gå till … Detta är en berättelse om livet, det som flyter genom oss alla och passerar i många skepnader. Vi kan inte fly, bara följa med och så gott vi förmår försöka påverka flödet att gå i en ny riktning, en som är bättre. Och något mer hoppfull.

Om författaren

Mats Larsson är född 1963 och uppvuxen i Kristianstad och sedan tjugo år tillbaka bosatt i Höör. Han studerade till civilekonom vid Lunds Universitet och har de senaste tjugo åren intresserat sig för hur vi människor tillsammans formar framtiden; har arbetet som konsult inom affärsstrategi, förändringsledning och IT, exempelvis vid konsultföretag som Cap Gemini och Acando. Mats har djup kunskap inom affärsstrategi och förändringsledning och har gett ut fem fackböcker och över femton vetenskapliga artiklar på ämnet.

Varmt välkomna!

lördag 27 augusti kl 12:00-14:30

Plats

Helsingborg Väla