Lund Stortorget

Bokrelease för "Dynamiska korttidsterapier"

Välkommen på release för Viola Argus-Zivaljics bok "Dynamiska korttidsterapier"! Föranmälan via knappen nedan senast 13 februari.

Dynamiska korttidsterapier - En introduktion är den första boken i sitt slag på svenska. I boken skildras den mer än hundraåriga utvecklingen inom området och skälen till att de dynamiska korttidsterapierna växte fram. Därpå beskrivs och jämförs de modeller som utvecklades av pionjärerna David Malan, Peter Sifneos, James Mann och Habib Davanloo. Motsvarande presentation ges av de nutida frontfigurerna Patricia Coughlin, Barbara Milrod, Diana Fosha och Leigh McCullough. I korthet berörs de vanligaste teknikerna, men även andra varianter av dynamisk korttidsterapi omnämns. Det forskningsstöd som finns inom fältet presenteras, från de klassiska fallstudierna till dagens evidensbaserade metoder. 

Bokens teori, kliniska exempel och handfasta råd vänder sig till både noviser inom dynamiska korttidsterapier och till erfarna utövare för överblick och i undervisningssyfte.

onsdag 14 februari kl 18:00

Plats

Lund Stortorget