Lund Stortorget

Redaktörerna Daniel Möller och Niclas Schiöler presenterar 1500 år av svensk poesi. 

Torsdagen den 19 maj kl. 18.00 får vi besök av antologiredaktörerna Daniel Möller och Niclas Schiöler som presenterar 1500 år av svensk poesi.  

Niklas Schiöler, född 1964, är författare, kritiker och litteraturforskare i Göteborg. 1999 gav han ut doktorsavhandlingen Koncentrationens konst, som är en studie i Tomas Tranströmers poesi. Han har också varit redaktör för en volym dikter tolkade av Tomas Tranströmer. 2001 gav han ut Konstellation, en essä om estetik där han sammanför Lundwig van Beethoven, Tomas Tranströmer och Jan-Ove Waldner. Niklas Schiöler är också fyrfaldig junioreuropamästare i bordtennis.

Daniel Möller, f. 1974, är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och bedriver forskning om bl.a. dikter i handskrift från tidigmodern tid (ca 1500–1800) och modernistisk poesi. 

Varmt välkomna!

torsdag 19 maj kl 18:00

Plats

Lund Stortorget