bokomslag ZickZack 6 Skrivrummet Övningsbok
Språk & ordböcker

ZickZack 6 Skrivrummet Övningsbok

Karin Fällman-Bajagic Susan Nieland Christina Hansson

Häftad

279:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Hos dig inom 5-9 arbetsdagar

Fri frakt vid köp över 99:- för medlemmar.

  • 2013
ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar? både dig som lärare och dina elever. Materialet består av tre rum? Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet på skrivande av olika typer av texter, Sökrummet på informationssökning, källkritik och muntlig presentation. De olika rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig.ZickZack Skrivrummet
Elevboken är en allt i ett-bok. Här får eleverna lära sig skriva för olika syften och ändamål? för att berätta, beskriva, förklara, instruera, argumentera och återberätta. De får lära sig hur olika texter är uppbyggda och vilka språkliga drag respektive texttyp har. De får bygga upp sitt språk och öva ordkunskap och grammatik i ett textsammanhang. Varje kapitel består av fyra steg:
1) Vad handlar det om och hur är texten strukturerad?
2) Vilka språkliga drag har texten?
3) Sammanfatta och skriv tillsammans!
4) Skriv själv!
Kapitlen kan göras i vilken ordning som helst och kan därför lätt anpassas efter den övriga undervisningen.Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utveckla eleverna före, under och efter skrivandet genom att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper? vad gäller inne håll, struktur och språkliga drag? och låta dem göra olika språkutvecklande övningar. Eleverna får på så vis de redskap de behöver för att lyckas med skrivandet av egna texter. Därutöver innehåller lärarhandledningen:
- en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag
- förslag på språkutvecklande övningar i meningsbyggande, grammatik och stavning
- facit till elevbokens övningar.I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Bilagorna finns som pdf på en bipackad cd/som nedladdningsbar fil och består av:
- språkutvecklande interaktionsövningar
- texttyperna som affischer
- kort med skrivtips till de olika texttyperna
- skrivutvecklingsmatriser.
Bilagorna kan skrivas ut och kopieras upp eller användas på interaktiv whiteboard.Alla texterna i elevboken är inlästa och finns på bipackade cd-skivor/nedladdningsbara ljudfiler.Obs!
Bilagorna och de inlästa texterna finns/fanns på cd-skivor i lärarhandledningen. Successivt kommer cd-skivorna att ersättas med nedladdningsbara filer med egna isbn. Priset blir dock detsamma. De tre produkterna (den tryckta lärarhandledningen, ljudfilerna och bilagorna) kostar tillsammans lika mycket som lärarhandledningen som innehöll cd-skivor gjorde.Bingel
Till ZickZack finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.

  • Författare: Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland, Christina Hansson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789152309643
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2013-05-24
  • Förlag: Sanoma Utbildning