bokomslag Z7 Årevålådalen-Bydalen fjällkartan : 1:100000

Z7 Årevålådalen-Bydalen fjällkartan : 1:100000

Falsad

  • 2008
Fjällkartan utges i skala 1:100 000. Kartserien omfattar 23 kartblad och täcker fjällområdet från Sälen i söder till Treriksröset i norr. Kartbladen överlappar varandra och är anpassade till leder, fjällanläggningar och bebyggelsecentra i området. Leder, övernattningsstugor, rastskydd/raststugor,vindskydd m.m. redovisas i lilaröd färg. Samtliga kartblad har höjdkurvsredovisning med 20 meters ekvidistans och topografin är förstärkt med terrängskuggning.
  • Format: Falsad
  • ISBN: 9789158894792
  • Språk: Spanska
  • Utgivningsdatum: 2008-01-01
  • Förlag: Lantmäteriet