bokomslag Yttrandefrihet & tryckfrihet : Handbok för journalister
Juridik

Yttrandefrihet & tryckfrihet : Handbok för journalister

Anders R Olsson

Häftad

489:- (639:-)
  • 456 sidor
  • 2012

En handbok som lättfattligt presenterar de svenska lagarna om yttrande- och informationsfrihet. Den är i första hand skriven för yrkesverksamma journalister, men reglerna gäller lika för alla medborgare som vill skaffa, ordna, bearbeta eller sprida information. Lagändringar inom detta område kommer allt tätare. Boken fungerar både som uppslagsverk för praktiskt verksamma och som lärobok inom högre utbildning. Denna reviderade upplaga beaktar lagändringar och rättspraxis t.o.m. våren 2012.

Tre grundlagar innehåller regler om yttrandefrihet: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Därutöver gäller som svensk lag Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där bl.a. yttrande- och informationsfrihet garanteras. Därtill påverkar en rad vanliga lagar svenskens rättigheter att söka och sprida information – bl.a. brottsbalken, personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om skydd för företagshemligheter.

Lagreglerna presenteras i den ordning de blir aktuella i journalistiskt arbete – först regler som rör research; hit hör bl.a. meddelarfriheten och rätten att ta del av myndigheters handlingar – därefter regler om vad som får publiceras; vilka yttranden är brottsliga? – och till sist statens befogenheter att försvåra eller ingripa mot medborgares informationshantering; när får meddelare, journalister och ansvariga utgivare hindras eller straffas?

Boken behandlar också Pressens Opinionsnämnd och Granskningsnämnden för radio och TV. Den avslutas med en bilaga där de viktigaste lagtexterna återges.


Sjunde upplagan

  • Författare: Anders R Olsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 7
  • ISBN: 9789144078298
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 456
  • Utgivningsdatum: 2012-08-17
  • Förlag: Studentlitteratur